welkom

Welkom op de website van het 5de leerjaar van VBS Sint-Jozef Kortrijk.

Pyjamadag 2022-03-11

Naar school gaan lijkt vanzelfsprekend.
Maar als je door ziekte niet meer kan gaan, besef je vaak pas wat je mist.
Daarom…
Op Pyjamadag steken we samen alle zieke kinderen en jongeren een hart onder de riem.Hoe?
Kom op vrijdag 11 maart in pyjama naar school
en met de ganse klas maken we een leuke foto!

Boomplantactie 2022-02-22

Met al onze KBK-scholen wordt er ten volle gewerkt rond het project: KBK verbindt!
Ook onze school zet z’n schouders onder dit verbindend werken. We verbinden ons met onszelf, met andere mensen EN met de natuur.

Vandaag trokken we met het volledige vijfde leerjaar erop uit. Te voet en met de bus… arriveerden we, dankzij onze gouden gids meester Rik, in de namiddag op de Marionetten (Don Boscolaan).
En toen was het werken geblazen…

Een dikke proficiat aan al onze leerlingen. Jullie hebben dat schitterend gedaan.
Zoals de ‘boomplanter’ ons zei: “Nu nog 15 jaartjes wachten…”
Weet dat geduld een schone deugd is. Jullie hebben allemaal vandaag iets ontzettends moois gedaan… voor jezelf, voor ons allen en voor onze natuur (waarvan we er maar één hebben en waarvoor we dus enorm veel zorg dienen te dragen). En … over 15 jaar zullen onze boompjes van vandaag al deftig gegroeid zijn. Een bos in wording…

Wil je onze kinderen aan ’t werk zien?
Wil je onze verbindende leerlingen bewonderen?
Klik dan hier. Veel kijkgenot.


Contractwerk: maandag 2022-02-21 / vrijdag 2022-02-25
Om jouw contractwerk van deze week te kunnen maken, heb je onder andere onderstaande links nodig.
Reflectie over welbevinden – Klik hier.
Reflectie over rapport (punten) – Klik hier.
Raadsels – Klik hier.
Veel succes.

Toetsen in februari

Op regelmatige basis kan & mag je tonen wat jij hebt (bij)geleerd.
Om jou hierbij te helpen, mag je hier de geüpdatet lijst vinden met toetsen die jij kan voorbereiden.

Pak de koe bij de hoorns en maak er werk van.
Dat jij voor jouw inzet ten volle mag beloond worden.

We wensen jou graag alle succes toe.

Contractwerk: maandag 2022-02-14 / vrijdag 2022-02-21

Om jouw taak over ‘Opgroeien in armoede‘ te maken, klik je …
hier. (Hier krijg je enkele harde cijfers te zien. En om even bij stil te staan…)
hier. (Om een film te bekijken en een artikel te lezen.)
hier. (voor het schema ‘leesmaatje’)
hier. (Om de oefeningen over stellingen i.v.m. armoede te maken.)

Contractwerk: maandag 2022-02-07 / vrijdag 2022-02-11

Om jouw taak over verenkelen en verdubbelen te maken, klik je…
hier (Waarom is het belangrijk dit te kennen / kunnen?).
hier (voor een woordje uitleg d.m.v. een filmpje).
hier (voor het schema).
hier (voor de oefeningen).

Klik hier om jouw taak van werkwoorden (verleden tijd) te maken.

Veel succes.

Contractwerk: maandag 2022-01-31 / vrijdag 2022-02-04

Klik hier om jouw taak van signaalwoorden te bekijken en … te maken.
Veel succes.

Toetsen in februari

Een verwittigd man is er twee waard.
Beter voorkomen, dan genezen.
Stel niet uit tot morgen. Het doet je slapen zonder zorgen.

Daarom…
vind je hier nu al de lijst terug met de verschillende toetsen in de maand februari
&
vind je er ook per toets wat je precies dient te studeren.

Veel succes en … dat je mag beloond worden voor jouw werk en inzet.

Toetsen in januari

Om te weten welke toetsen je in de maand januari hebt & wat je hiervoor precies dient te studeren, klik je hier.

Contractwerk: maandag 2022-01-24 / vrijdag 2022-01-28

Klik hier om jouw taak van Spelling (aanhalingstekens) te kunnen maken.

Om jouw opdracht rond typen te maken, klik je hier.

Op maandag (2022-01-24) krijg je ook een digitale opdracht als huiswerk (zie contractwerk) voor Frans. Om deze taak te kunnen maken, klik je hier.
De opdracht bestaat erin om de werkwoorden être & regarder correct te leren vervoegen.

We wensen jou graag veel en alle succes.

Taak – donderdag 2022-01-20
Om jouw taak (taak 01) van spelling te vinden, klik je hier.
Om jouw opdracht rond typen te maken, klik je hier.

Veel succes.

Contractwerk – dinsdag 2022-01-18
Klik hier om jouw Franse taak (getallen tot en met 100) te maken. Veel succes.

Contractwerk – maandag 2022-01-17
Op jouw contract van deze week staan diverse taken die je online dient te maken.
De Franse taak (werkwoorden être, s’appeler en avoir) vind je door hier te klikken.

De taak Spelling (over het alfabet) zal omstreeks 16:00 op de site geplaatst worden.
Zoals beloofd… Klik hier om deze oefening te maken. Veel succes.

Contractwerk

Vandaag (maandag 17 oktober) starten we in het vijfde leerjaar met contractwerk.

Wat?
Het is eigenlijk een afspraak tussen jou en jouw leerkracht. Je sluit als het ware een echt contract af met jouw juf of meester.
Er worden allerlei taken (wiskunde, taal, wero, spelling, denkspelletjes, raadsels, Frans, …) aangeboden.
Sommige taken zijn moettaken, andere zijn taken die je mag maken (tenzij je tijd over hebt, dan dien je deze te maken.)
Een aantal (moet)taken zijn ook echt voor thuis. (Dit staat zo op het contract aangeduid.)
Opmerking: lessen die je dient te leren, zijn NIET in het het contract vermeld. Dat is nog iets aparts.
En zoals is het echte leven… Het contract wordt ondertekend door jou en jouw leerkracht.

Waarom?
Het heeft vele redenen.
Omdat we geloven dat jij jouw verantwoordelijkheid wil en kan nemen als leerling uit het vijfde.
Omdat je langzaamaan dient te leren plannen. Welke taak doe ik wanneer zodat ik tijdig alles afgewerkt heb?
Omdat je steeds meer op jouw eigen benen wil staan. Daarom krijg je kansen om steeds meer zelfstandig te werken.
Omdat jij jouw eigen leerkracht bent. Jij beschikt over veel kracht om zelf te leren. Omdat je mag geloven in jouw eigen kunnen.

Waar?
Aan dit contract kan je werken op school (in klas, in de studie,…), thuis, …
Eigenlijk een beetje overal waar jij rustig kan werken.

Hoe?
De manier waarop jij aan dit contract werkt, kan diverse vormen aannemen.
Sommige taken zul je alleen oplossen. Weet dat je bij juf of meester steeds terecht kan om hulp. Of soms kan je ook de hulp inroepen van een hulpjuf of -meester.
Soms zal je een opdracht in groep (per 2 of …) kunnen maken.

Daarnaast is het belangrijk dat je geconcentreerd of met aandacht jouw werk maakt en in een rustige omgeving.

Waarmee?
Je krijgt echt een papieren contract aangeboden.
De taken die erop staan, zal je soms maken op een werkblad, in jouw werkboek(en), in jouw handboek(en), op de computer, …
Ook het mailen naar jouw juf of meester komt aan bod.

Juf Ellen, meester Rik en meester Frank wensen jou heel veel succes toe.

Donderdag 13 januari: taak Wiskunde

Vandaag kreeg je een taak voor Wiskunde (percent / procent) mee.
Om deze taak te maken, klik je hier.
Veel succes.

Tijdens de les taal kreeg je de opdracht om deze oefening (vr/wr) te maken.
Klik hier.

Maandag 10 januari: taak Wero

Vandaag kreeg je als taak voor Wero mee.
Om deze te maken, klik je hier.
Veel succes.

Prettige feesten en gelukkig 2022

Dit jaar tellen we af… dag per dag.
’t Was een buitengewoon jaar
met her en der
een traan
en
een brede glimlach.

Weldra nemen we afscheid van 2021 en kijken we halsreikend uit
naar
daar
waar
’t nieuwe jaar
ons allen opwacht
in de nacht
van oud naar nieuw.

Dat 2022 voor jou een wensen vervullend jaar mag worden.
Niemand weet wat 2022
… zal inhouden,
… met zich zal meebrengen,
… zal betekenen.
‘k Hoop dat je in ’t nieuwe jaar
… al het goede zal behouden,
… het betere kan verlengen,
… op het beste mag rekenen.

Juf Ellen, juf Liesbet, meester Rik & meester Frank

Goed om te weten…

Nog beter om ermee rekening te houden.
Het beste van al is om nu al een plan te hebben.

Om jou passend te kunnen voorbereiden, mag je hier al het overzicht vinden van de toetsen die je mag verwachten in de maand december.
Om het overzicht te bekijken, klik hier.

We wensen jou graag alle succes toe!

AFSTANDSONDERWIJS
We dienen nog de beslissing af te wachten (van vrijdag 3 december 2021).
Toch willen we voorbereid zijn voor het geval dat afstandsonderwijs terug in werking treedt.
Klik HIER.

Goed om te weten…

Nog beter om ermee rekening te houden.
Het beste van al is om nu al een plan te hebben.

Om jou passend te kunnen voorbereiden, mag je hier al het (voorlopige) overzicht vinden van de toetsen die je mag verwachten in de maand december.
Om het overzicht te bekijken, klik hier.

We wensen jou graag alle succes toe!

Wel in je vel
Wat heeft dat te maken met ASICS?

Reeds lang geleden wisten de Romeinen dat het ontzettend belangrijk is om je
wel in je vel
te voelen.
Zij hadden het over een gezonde geest in een gezond lichaam.
Om het met hun woorden letterlijk te zeggen:
Anima Sana In Corpore Sano.”
Toeval of niet… maar als je enkel rekening houdt met de eerste letters van
die Latijnse zin, dan krijg je …
ASICS.
(Toeval of niet? Ken jij Asics ergens van?)

Vorig jaar ging het project ‘gezonde geest in een gezond lichaam’ van start in onze school.
Ook dit schooljaar nemen we hieraan deel.
Alle leerlingen uit L5 en L6 mogen een vragenlijst invullen.
De vragen gaan over activiteiten na school, hoe de leerlingen zich voelen en hoe vaak ze snoepen, computer gebruiken, enz…
Om deel te nemen, klik je hier.

Herhalingsoefeningen Frans Unité 3 – Oplossingen

Op woensdag 10 november kreeg je een aantal herhalingsoefeningen mee ter voorbereiding van de toets Frans Unité 3.
Fijn dat jij probeert om er ’t beste van te maken.
Als het jou lukt, dan is dat prima.
Als het jou nog niet lukt, dan is dit niet erg. Weet dat je elke dag bijleert, als je maar probeert of blijft proberen.

Om de oplossingen te vinden, klik je hier.
Bonne chance!

Na de herfstvakantie…

Op maandag 8 november willen we jou ontzettend graag terug verwelkomen.
Zoals je mogelijks al weet, dient dit te gebeuren op een andere manier.
Denk eraan om mee te brengen…

Goed om te weten…

Nog beter om ermee rekening te houden.
Het beste van al is om nu al een plan te hebben.

Om jou passend te kunnen voorbereiden, mag je hier al het overzicht vinden van de toetsen die je mag verwachten in de maand november.
Om het overzicht te bekijken, klik hier.

Correctiesleutel herfstbundel – wiskunde
Correctiesleutel herfstbundel – spelling

Misschien lukt het jou om deze bundel ter hand te nemen.
Misschien lukt het jou nog meer om de bundel invulling te geven.
Misschien lukt jou gewoon alles…
We wensen jou alleszins alle succes toe!

Zoals beloofd stellen we jou ook graag de correctiesleutel ter beschikking.
Voor wiskunde klik je hier.
Voor spelling klik je hier.


Prettige herfstvakantie!

Graag willen we jou een fijne vakantietijd wensen.
Dat je ervan ten volle mag en kan genieten.
Het is jou meer dan gegund.

Weet dat oefening baart kunst.
Dus om jouw Franse kennis nog rijker & sterker te maken, vind je hieronder enkele interessante oefenmogelijkheden. Aan jou om deze kans te nemen.
Dat je ten volle mag beloond worden voor jouw inzet.
Veel succes!

Unité 1
Unité 2
Unité 3
Unité 4
Unité 5
Unité 6
Unité 7
Unité 8

Info 5de leerjaar

Website volgen?

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag